Vuokrasopimusehdot

Voimassa 01.05.2022 alkaen.

Tekemällä varauksen hyväksyt tässä vuokrasopimusehdoissa eritellyt varausehdot ja toimitusehdot sekä hyväksyt, että ennen varauksenne alkua te allekirjoitatte vuokrasopimuksen varaamallenne kohteelle sekä kaikki varauksen jäsenet allekirjoittavat tarvittaessa vastuuvapauslausekkeen. Näiden lisäksi otamme kopion virallisesta henkilöllisyystodistuksestanne. Massikeisarit Oy (Y-tunnus:2914523-8) pidättää oikeuden kaikkiin muutoksiin. Sopimuksen allekirjoittajalla täytyy olla luottotiedot kunnossa. Allekirjoittamalla vuokraaja valtuuttaa, että luottotiedot ovat kunnossa.

Varausehdot

Vuokraaja on täydellisessä vastuussa varaamastaan tuotteesta käytön aikana, riippumatta siitä, kuka laitetta kuljettaa, mukaan lukien käytön aikana sattuneet henkilö- ja omaisuusvahingot kokonaisuudessaan. Massikeisarit Oy (Y-tunnus:2914523-8) ei ole korvausvastuussa mistään asiakkaan aiheuttamista henkilö- tai omaisuusvahingoista. 

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan vesijetistä yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan kulussa ollessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttäessään vesijettiä ottamaan huomioon muut vesillä liikkujat sekä noudattamaan voimassa olevia muita lakeja ja asetuksia.

Vuokraaja sitoutuu vastaamaan siitä, että vesijetin kuljettajalla on riittävät tiedot ja taidot vuokrattavan vesijetin käsittelystä käytetyllä vesialueella. Vesijetin jäädessä ilman valvontaa se on lukittava.

Vesijetti luovutetaan asiakkaalle rekisteröinti varustuksella ja polttoainesäiliö täytettynä. Vuokraamon luovuttaessa vesijetin vuokraajalle, kummankin osapuolen on syytä tarkastaa vesijetin kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi. Vesijetti ei sisällä vakuutusta vuokraajan käytössä. Kuljetuksen aikana asiakas on vastuussa jetistä kokonaisvaltaisesti kolaritilanteessa.

Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle vesijetissä ilmenneestä virheestä tai vesijettiä kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokraamon on tämän jälkeen ilmoitettava vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuman johdosta on ryhdyttävä.

Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan vesijetin normaaleista tarkastuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn määrästä, jäähdytysnesteestä ja jos jetissä on takaponttonien poistoproput, vesijetin vedessä ollessa ne ovat oltava kiinni.

 • Vesijetillä matalassa vedessä ajaminen on kielletty, vesiraja oltava min: 1 m.
 • Ajettaessa alueella, jossa on vettä 1,0 – 1,5m on ehdoton suurin sallittu nopeus 10km/h.
 • Asiakkaan tulee aina varmistaa, että alueella on riittävästi vettä sekä huomioida alueelliset vedenkorkeuden muutokset.
 • Roskaisessa vedessä ajaminen ja tyhjäkäynti on kielletty. Lumpeet, kaislat, vesikasvillisuus tulee huomioida roskaisuutena. Varo myös mahdollisia uppotukkeja/isoja roskia.
 • Vuokraajalla ei ole oikeutta vuokrata vesijettiä edelleen kolmannelle henkilölle.
 • Vesijetillä peruuttaessa kaasua ei saa painaa pohjaan asti, vesijettiä ei saa hinata eikä sillä saa hinata, tupakoiminen vesijetissä on kielletty.
 • Vesijetin laituroinnin yhteydessä on käytettävä lepuuttajia laiturin ja vesijetin välissä.
 • Pysy poissa kielletyiltä alueilta sekä hidasta nopeutta satamissa ja alueilla, joissa aallonmuodostuminen on kielletty sekä nopeusrajoitukset voimassa. Satama-alueilla suurin sallittu nopeus on 10 km/h. Tahallinen aaltojen teko sekä kaikki muu häiritsevä toiminta on kielletty.
 • Vesijetin kuljettajalla ja muilla kyydissä olijoilla tulee olla aina pelastusliivit puettuna vesijettiä käytettäessä.
 • Kuljettajalla on oltava hätäkytkin kytkettynä pelastusliiviin tai ranteeseen aina.
 • Vetorenkaan tai vesisuksien veto tapahtuu vuokraajan omalla vastuulla.
 • Vesijetin kääntyessä ympäri jetti pitää sammuttaa ja kääntää mahdollisimman (maks. 30sek) nopeasti jetin perästä katsottuna vasemmalta puolelta itseensä päin. Väärin tehtynä moottoriin voi mennä vettä ja tästä on vastuussa asiakas kokonaisvaltaisesti.

Omavastuu Massikeisarit Oy:n tuotteista

Vahingon sattuessa vuokraajan omavastuu on aiheutettujen vahinkojen mukainen, kuitenkin enintään 2500 €. Pois lukien ohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuneet vahingot kuten kiville ajo, turbiinin rikkoutuminen ja yhteentörmäys tilanteet, jolloin vahingot korvataan täysimääräisinä. Jokaisessa tapauksessa näiden korjauskustannuksien omavastuuosuuksien lisäksi ajoneuvon seisontapäiviltä aiheutuneesta vuokratulojen menetyksestä, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta.

Pienemmät vauriot tai puutteet, esimerkiksi:

 • Puuttuvat tai rikkoutuneet liivit tai avaimet 120€ _______ kpl
 • Vaurioitunut turbiinin kulutusrengas 300€  
 • Vaurioitunut potkuri (impelleri) 1300€
 • Puuttuvat kiinnitysköydet tai jousihaat a/20€
 • Trailerissa täyskasko vahinko- ja varkaustapauksessa omavastuu 600€
 • Vaurioitunut vetorengas tai vesisukset 90€/300€
 • Puuttuvat Lepuuttajat 100€/kpl ______ kpl
 • Puuttuva vedenpitäväpussi 30€ ____ kpl

Omavastuuosuudet on suoritettava vuokranantajalle.

Vuokraaja vastaa kaikista toiselle osapuolelle tai itselleen aiheuttamistaan vahingoista. Vaurion tai vahingon sattuessa vuokraus päättyy. Massikeisarit Oy ei ole velvollinen suorittamaan palautuksia käyttämättömistä varauksista.

Vesijetti luovutetaan tankki täynnä ja palautetaan vuokrauksen jälkeen tankki täynnä (AINA 98-POLTTOAINE). Jos vesijettiä ei ole tankattu täyteen vuokrauksen jälkeen veloitamme tankkauksesta 3€/Litra + 20€ tankkausmaksun. Vuokraaja on vastuussa siitä, että vesijetti palautetaan tankki täynnä.

Sovittua vuokra-aikaa ei saa ylittää. Jokaisesta ylimenevästä alkavasta tunnista veloitamme 100€. Vuokraaja on vastuussa siitä, että vesijetti/-jetit palautetaan viimeistään kirjattuun aikaan mennessä.

Takuumaksu

Takuumaksun suuruus on 2500 €, jos peritään. Mikäli vesijetti ja varusteet palautetaan samassa kunnossa kuin ne luovutushetkellä oli, vuokranottajalla on oikeus saada koko takuusumma takaisin. Vesijeteissä vahingot korvataan omavastuuosuuteen asti vuokraajan toimesta. Mikäli vauriot ovat täysin tahallisia tai aiheutettu päihtyneenä, vuokraaja on 100 % vastuussa vahingoista. Vesikulkuneuvot ovat varustettu tallentavilla GPS-seurantalaitteilla ja reitit tallennetaan pilvipalveluun.

Toimitusehdot

YRITYS Massikeisarit Oy (y-tunnus: 2914523-8) myy palveluita yrityksille sekä täysi-ikäisille yksityishenkilöille Suomessa. Palveluiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin.

Peruutusehdot

Vesijettivarauksissa peruutukset tulee tehdä viikkoa ennen varausajankohtaa jolloin varaus hyvitetään. Varauksen ajankohtaa voi siirtää maksutta 24 tuntia ennen varauksen alkua. Myöhemmin peruutetut tai käyttämättömät varaukset laskutetaan aina.

Call Now Button